Praha a pražské věže

Je všeobecně známé, že Praha patří mezi nejvýznamější kulturní města v rámci České republiky, v Evropě, ale i ve světě. Tímto projektem se snažíme našemu hlavnímu městu Praha dále pomáhat v této tradici a jejím návštěvníkům nabídnout kvalitní kulturní zážitek z pražských věží.

Nadále se snažíme zpřístupnit další prostory v pražských věžích, budujeme kvalitní zázemí a informační systémy, pořádáme kulturní a zábavní akce. Nabízíme prostory firmám a organizacím. Snažíme se Vám nabídnout to nejlepší.

Navštivte pražské věže, navštivte město Praha (město věží).

Prague invites you.

Praha a výlety

Pražské věže jsou ideální přiležitostí na zajímavé výlety pro celou rodinu. Pokud chcete nevšední zajímavý zážitek, zvolte pražské věže a vyberte ta nejzajímavější místa v Praze  pro vaše výlety:

 Prague is beautiful.

Pražské památky

Město Praha a Česká republika nabízí opravdu velké množství památek, které stojí za to vidět. Pražské věže patří mezi ty nejvýznamější z nich. Až budete plánovat své výlety, nezapomeňte na ně. Naše společnost Vám nabízí další možnosti spojené s pražskými památkami. Bereme naší prácí vážně, staráme se o Vás, staráme se o pražské věže, staráme se o pražské památky.

 Prague Towers are in TOP of Prague sights.

Česká republika

Pražské věže jsou významným kulturním dědictvím České republiky a města Prahy. Našim cílem je informovat domácí i zahraniční návštěvníky o této jedinečné možnosti návštěvy pražských věží. Česká republika a Praha, k tomu neodmyslitelně patří pražské věže

  • Členstvím v klubu pražských věží získáte možnost velmi zajímavých slev a výhod, tato nabídka je neomezená a platí v rámci celé České republiky. Registrace do klubu pražské věže je zdarma. 

 Prague - Heart of Europe.

Výstavy a akce

Stálé expozice na Pražských věžích

Unikátní krovy ze 14. století - Staroměstská mostecká věž

Předhusitské krovy jsou u nás velice vzácné. I proto objev původních krovů ze 14. století na Staroměstské mostecké věži způsobil mezi památkáři malou senzaci. Doposud se mělo za to, že staré trámy na této věži padly za oběť švédskému obléhání na konci třicetileté války. Díky naší péči se tyto historické
a unikátní krovy opět zpřístupní veřejnosti.

Trámy jsou staré více než 660 let
Hodnota krovu je nevyčíslitelná. Výzkum ukázal, že dřevo bylo pokáceno v polovině 14. století a bylo přichystáno už při stavbě Karlova mostu. Ten byl dokončen v roce 1357. Trámy byly řezány dvoumužným katrem tedy Bavorskou technologií, kdy jeden člověk stojí na stolici, druhý pod ním a řežou šikmo. Při stavbě střechy byla použita stanová konstrukce, tedy podobná té, která je k vidění na Karlštejně.

Rozšíření expozice o krovy
Celý prostor je uveden do takového stavu, aby zde mohli turisté bezpečně spatřit unikátní dřevěné krovy, které jsou v Praze snad jen v kostele sv. Anny. Kromě zpevnění podlahy a souběžně nového zavěšení stropu místnosti byly odstraněny veškeré kabely od monitorovacích kamer Městské policie a Pražské informační služby a elektroinstalace. Tesaři vynesli až na ochoz stovky metrů prken a hranolů, které použili na stavbu nové podlahy a vnitřní podbití střechy, které bylo poprvé opraveno v období po druhé světové válce. Až se dveře vedoucí do podkroví otevřou, bude se vstupovat pouze po malých skupinách kvůli vlhkostním šokům. Původní dřevo je totiž narušeno protipožárním nátěrem aplikovaným za druhé světové války, který je stále agresivní.
Pro společnost ABL, která se o památky stará, je to již 3. úspěšná rekonstrukce po věži kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, kde vznikla pozorovatelna StB Kajka
a po komplexní rekonstrukci suterénu Staroměstské mostecké věže.
Věříme, že se budou všem návštěvníků, nejenom odborníkům a architektům, nově zrekonstruované krovy líbit.

Staroměstská mostecká věž je považována za jednu z nejkrásnějších gotických staveb. Byla dostavěna v 70. – 80. letech 14. století. Na ochoz se vystoupá po 138 schodech. Výška věže je 47 metrů.

 

Prašná brána - Zbraně napříč staletími

Historické prostory Prašné brány se mění na místo, kde tradice a řemeslný um se prolíná s moderními potřebami filmového průmyslu. Uvnitř věže tak návštěvník nalézá svět, který mu může připomínat expozice známé z mnoha hradů a zámků. Ve vzduchu je však cítit něco výjimečného. Je to proto, že všechny zde vystavené zbraně a zbroje si již zahrály v některém Hollywoodském nebo světovém filmu.
Pro dokreslení filmové atmosféry je celá expozice instalovaná do speciálních vitrín, které byly původně vyrobeny pro film Van Helsing a na filmovém plátně se s nimi divák rozloučil při dramatické scéně hořícího hradu, jak je vidět, tak zbytečně. Expozici realizuje ABL, a.s. provozovatel pražských věží ve spolupráci s renomovanou filmovou a produkční společností Three Brothers, s.r.o.
První patro návštěvníka přivítá čtveřicí naježených hlavní kanónů, které reprezentují různé typy obléhacích a obraných zbraní. Můžeme si zde tedy prohlédnout jak klasická barokní děla, tak například dělo komorové anebo malé pevnostní dělo. Expozice je dále doplněna o sbírku sečných a úderných zbraní reprezentovanou např. vikinskými zbraněmi, nebo replikou orientální kroužkové zbroje s ocelovými pláty tkzv. bechtěrem. Zbraně v tomto patře si zahrály např. ve filmu Nomad, Black Death nebo ve výpravné sérii Pillars of the Earth, podle stejnojmenné knihy Kenna Folletta.
Druhé patro se nese v duchu plně filmovém. Nalezneme zde např. roh a meč z filmu Letopisy Narnie: Princ Kaspian, Longenovo kopí z filmu Hellboy, které je obdařeno svatou mocí, pracovní nářadí z filmu Jack rozparovač, Brnění temného rytíře z filmu Knights´ Tale, Meč z filmu Monkey King, trůn z Johanky z Arku, rapíry z výpravného filmu Anonymous, nebo vražedné stilleto z filmu Blade II. Expozici doplňují zajímavosti jako např. dýka svobodných zednářů, nebo na zakázku vyráběný meč k světové MMORPG hře World of Warcraft. Pozadu nezůstává ani muzikál, takže si návštěvník může prohlédnout předměty z muzikálu Drákula. Drátěnou košili pro panenku Barbie ocení malé dámy a šupinovou zbroj naopak pánové. Nechybí ale také pravý řecký štít s medúzou.
Třetí patro nabízí unikátní výstavu, která nám nastíní vývoj přileb od 12. století do 17. století a představí nám krásné kompletní zbroje ze 14. – 17. století, které jsou doplněny o různé typy štítů.
 

   
   
   
 

Věž chrámu sv. Mikuláše: Kajka - bývalá pozorovatelna StB

Návštěvníci Prahy mají možnost vidět Malou Stranu očima agentů tajných služeb. Ve věži Chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí se po náročné rekonstrukci otevírá veřejnosti bývalá pozorovatelna Státní bezpečnosti. Autentický prostor i doplňující expozice jsou českým unikátem. Přesto, že pozorovatelen bylo jen v Praze více než 70, je malostranská KAJKA jedinou zpřístupněnou.

Kajka byla v době svého fungování nazývána také Dědkárna nebo Dědkostroj – svou službu si zde totiž odbývali především vysloužilí agenti. Jejich úkolem bylo monitorovat pohyb vozidel a osob v okolí ambasády USA a jejich spojenců - Japonska, Velké Británie a Německa.
Informace putovaly radiovysílačkou vozové hlídce v terénu, která se poté zájmovým objektům věnovala.
Návštěvníci expozice KAJKA uvidí fotografie pořízené hledáčkem tajných služeb, dobové artefakty a pracovní pomůcky špionů, ale také fotografie sportovců či pivní etikety, jejichž vylepováním si tehdejší policisté krátili čas.

KAJKA je otevřena každý den od 10.00 do 22.00. 

 
 
 

 
Stálá expozice Kajka
Stálá expozice Kajka
Stálá expozice Kajka
Stálá expozice Kajka
Výhled z pozorovatelny

Výhled z pozorovatelny

 


 

 

Staroměstská mostecká věž: Expozice Karel IV. a jeho doba

Císař Karel IV. byl jedním z nejvýznamnějších vládců středověké Evropy. Poznejte jeho dobu, významné osobnosti i jeho dílo. Právě on dal Praze nezaměnitelné kouzlo. Navštivte 2. Patro Karlova „triumfálního oblouku“, Staroměstské mostecké věže, unikátní součást jeho velkolepého díla.

Kopie cínového nádobí z 15.– 17. Století.

Nejstarší důkazy o využití cínu pocházejí z doby asi 3000 let př. n.l.z blízkého východu a Balkánu. V Čechách je nejstarší těžba cínu dokumentována v Krušných horách od roku 1200 n. l., od 15. století na Cínovci a od 16. století ve Slavkově.
Z cínu se vyráběly poháry, konvice, karafy, džbány, talíře, mísy i příbory. Cínové nádobí bylo často zdobené - buď výstupky, ornamenty nebo odlévanými reliéfy. Poháry z cínu byly jak okrouhlé, tak šesti- či osmiúhelníkové. Užívání cínového nádobí bylo běžné od středověku až do 17. století, kdy začalo být vytlačováno masovou produkcí skla a porcelánu. Posledním běžným použitím cínu byla výroba korbelů na pivo.
 

Kopie bust z triforia katedrály sv. Víta z let 1375-1378

V triforiu katedrály sv. Víta se nachází 21 unikátních polychromovaných portrétních bust, které byly realizovány v několika fázích. Pracovalo na nich 5-7 mistrů kameníků, z nichž hlavním byl Petr Parléř, vedoucí tzv. parléřovskou kamenickou huť.
Kopie dvou z nich máte před sebou. Jedná se o podobizny Václava IV. a Karla IV., které jsou umístěny ve starší, střední části triforia, a pochází nejspíše z let 1375-1378.
 

Kopie pohřební koruny Přemysla Otakara II.

Pohřební koruna Přemysla Otakara II. byla jedním ze vzorů pro budoucí korunovační klenoty, které nechal zhotovit v roce 1346 král Karel IV. pro svoji korunovaci. Na příkaz Karla IV., ctitele odkazu svých přemyslovských předků, byly ostatky uloženy v chrámu sv. Víta na Pražském hradě (1373) pod skvostným náhrobkem od Petra Parléře. Spolu s ostatky krále Přemysla Otakara II. byly do hrobky uloženy i pohřební klenoty (koruna, jablko, žezlo). Na pohřební koruně se dochoval nápis "Hic sunt ossa Otakari incliti, regis Bohemiae quinti" neboli "Toto jsou kosti Otakara vznešeného, pátého krále českého."
 

Expozice o Karlu IV.
Rozšířená expozice o Karlu IV.
Expozice o Karlu IV.
Rozšířená expozice o Karlu IV.
Expozice o Karlu IV.
Rozšířená expozice o Karlu IV.
 
Expozice o Karlu IV.
Rozšířená expozice o Karlu IV.
Expozice o Karlu IV.
Rozšířená expozice o Karlu IV.
Rozšířená expozice o Karlu IV.
Rozšířená expozice o Karlu IV.
 

Expozice ve Staroměstské mostecké věži

Císař a král Karel IV. je bezpochyby nejvýznamnějším českým panovníkem a osobností evropského významu. Z Prahy vytvořil centrum Říše římské a jedno z největších a nerozvinutějších evropských měst. Stejným způsobem pod jeho vládou vzkvétaly i české země. Je namístě si Karla IV. připomínat a zejména pak na místech, kde sám kráčel. Proto je nová expozice instalována právě ve Staroměstské mostecké věži, která je unikátní součástí císařova velkolepého díla.

Sláva českého království

České země dosáhly za vlády Karla IV. Lucemburského svého vrcholu. Karel se otevřeně hlásil ke svým českým kořenům po matce Elišce z rodu Přemyslovců a z českého království vytvořil srdce Říše s hlavním městem Prahou, kterou pozvedl k nebývalé slávě. Český stát měl za Karlovy vlády dvojnásobnou rozlohu a hrál významnou úlohu v evropské politice. Karel IV. stál u založení pražské univerzity, Nového Města pražského, katedrály sv. Víta i nového kamenného mostu s „triumfálním obloukem“, Staroměstskou mosteckou věží. Tato vrcholně gotická věž z dílny význačného stavitele Petra Parléře je jednou z nejkrásnějších ukázek gotické architektury v Evropě. Je koncipována jako obranná věž, zároveň však s vysokou estetickou hodnotou a unikátní sochařskou výzdobou jakožto součást královské korunovační cesty. Pod touto věží, ještě nedokončenou, se rovněž ubíral smuteční průvod při pohřbu Karla IV. Dostavěna byla za vlády Karlova syna Václava IV. Je tedy jen logické, že právě tato unikátní památka bude místem expozice, která nám připomene, kdo byl Karel IV. a v čem tkví jeho nadčasový význam.

Co nabízí expozice

Expozice na 2. patře Staroměstské mostecké věže, které se může pochlubit nádherným kazetovým stropem, je koncipována tak, aby navodila dojem středověké komnaty, v níž se sešly významné osobnosti doby Karla IV. Návštěvníci si budou moci prohlédnout historické kostýmy císaře Karla IV., arcibiskupa Arnošta z Pardubic, stavitele Petra Parléře, královny Alžběty Pomořanské a malého krále Václava IV., které byly zhotoveny podle středověkých střihů a na základě dobových vyobrazení s maximální možnou autenticitou. Exponáty doplňuje symbolický základní kámen Karlova mostu s vytesaným magickým datem založení 9. 7. 1357 v 5 hodin a 31 min, tedy 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Součástí jsou též životopisy osobností a tematicky řazené tabule, které návštěvníkům přiblíží nejrůznější tváře doby i samotného Karla IV.

Poděkování

Společnost ABL FM Services, a.s. děkuje za spolupráci na vytvoření expozice Karel IV. a jeho doba všem, kteří jakoukoliv měrou přispěli k její realizaci. Zejména pak Pražské informační službě za vstřícnost a podporu, profesorce Lence Bobkové za odbornou konsultaci, Filipovi Stránskému za realizaci projektu a Lence Nebeské DiS, autorce výtvarné stránky expozice. Dále si poděkování zaslouží Vladimír Pasák, Libor Vrba a Merlet, s.r.o., Břetislav Král a Petr Vašíček. Poděkování patří i SHŠ Citadela.

„Staroměstská mostecká věž, z níž na Prahu shlížejí římský císař a český král Karel IV. a jeho syn Václav IV., se vyznačuje bohatou a propracovanou symbolikou. Navzdory veškerému úsilí se její významy nepodařilo dosud zcela objasnit. Nepochybně však vyjadřuje Karlovo pojetí císařské i královské vlády a její sepětí se zeměmi Koruny české. Svou funkci měla věž též v pražském panoramatu jako honosný strážce Kamenného mostu, po kterém procházely slavnostní průvody, ať již směrem k panovnické rezidenci na Hradě nebo opačně, do každodenností pulsujícího pravobřežního souměstí.“

Prof. PhDr. Petr Čornej, Dr.Sc.,
historik a rektor Literární akademie

 

„Karel IV. ke Staroměstské mostecké věži nepochybně patří. Nechal ji zbudovat jako triumfální bránu na královské cestě protínající pražská města a vedoucí k rezidenčnímu sídlu českých králů. Její výzdoba hlásala slávu majestátu panovníků z lucemburského rodu, kteří rozšířili své državy (viz erby korunních zemí) a v jejichž rukou se spojily dvě koruny – česká a římská. V historii mostecké věže nelze opominout ani Václava IV. Zamýšlená expozice je tudíž namístě; bylo by dobře, kdyby její koncepce vycházela ze zachované výzdoby.“

Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.

 

„Osobně považuji Karla IV. za jednu z největších evropských osobností středověku. Jeho dílo působí i z dnešního pohledu až neuvěřitelně a je jedině dobře, že právě Staroměstská mostecká věž může nabídnout oslavě Otce vlasti prostor k připomínce jeho doby. Až na výjimky si dokážu jen těžko představit lepší místo k připomenutí Karla IV., než právě tento kamenný monument.“

Mgr. Jan Hrdina, historik

 


Další výstavy a akce


1
flash