Pražský radní pro kulturu Václav Novotný opakovaně záměrně lže!
 
Ing. Václav Novotný, současný radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče a výstavnictví, cestovního ruchu a zahraničních vztahů, opět poskytl médiím nepravdivé vyjádření týkající se správy Pražských věží, konkrétně objektu Malostranské mostecké věže v Praze v letech 2009 - 2012, ve kterém uvedl: „Firmě jsme ji odevzdali zcela funkční, ale věž neudržovali. Dřevěná patra hrozila zřícením,“ a současně uvedl, že to byl stěžejní důvod pro uzavření této památky pro veřejnost.

Svým vyjádřením nepravdivě opakovaně napadl společnost M2.C, která se rozhodla vydat k tomuto výroku oficiální vyjádření:

Společnost M2.C je nucena reagovat na nepravdivé vyjádření mediím radního hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče a výstavnictví, cestovního ruchu a zahraničních vztahů pana ing. Václava Novotného, který záměrně neříká pravdu o správě Pražských věží v letech 2009 - 2012, konkrétně o Malostranské mostecké věži.
 
Uveřejněné informace, které pan Novotný poskytl médiím se nezakládají na pravdě. Při takto závažných obviněních měly být předkládány jasná fakta - to se opakovaně neděje.

Z iniciativy společnosti M2.C, která investovala nemalé finanční částky do provozu věže, bylo krátce po převzetí objektu do správy (v roce 2009), upozorněno na nevyhovující stav objektu.
Tento stav vycházel z dlouhodobě nevhodného režimu, který byl nastaven při správě Malostranské mostecké věže předchozími správci, mimo jiné PIS, v jejímž čele pan ing. Václav Novotný stál  
přes 18 let.
 
Společnost M2.C vnímá mediální vyjádření radního pro kulturu ing. Václava Novotného jako opakované a záměrné  poškozování dobrého jména společnosti. V důsledku toho zvažujeme další kroky a přistoupení k právnímu řešení celé situace.
 
Doložitelná fakta - Malostranská mostecká věž:
Společnost při převzetí objektu do správy opakovaně upozorňovala na nevyhovující stav věže:

Únor 2011
při kontrole věže zjištěno drolení vrchní vrstvy dřeva v místě dotyku stěny a podlahy
informována PIS
schůzka se zástupci PIS a NPÚ

Březen 2011
PIS objednán mykologický rozbor na NPÚ
PIS opakovaně objednán rozbor, protože NPÚ objednávku ztratilo

Duben 2011
PIS opakovaně objednán mykologický rozbor, protože NPÚ podruhé ztratilo objednávku
PIS přepracována objednávka podle vnitřních předpisů NPÚ

Květen 2011
urgovány výsledky rozboru a přijetí opatření ze strany PIS
doručen z NPÚ mykologický rozbor, nalezena dřevomorka v neaktivním stavu, doporučena podrobná prohlídka a sanace podlahy

Červen 2011
žádost na ředitelku PIS o provedení kroků navrhovaných ve vyjádření NPÚ, zejména o posouzení podlahy statikem – bez reakce

Červenec 2011 – květen 2012
při jednáních s PIS opakovaně požadováno provedení posouzení a sanace – nebylo realizováno údajně z důvodu nedostatku financí

Červen 2012
při předání mezi PIS a Muzeem HMP upozorněna Ing. Hrdličková na stav podlahy a na neprovedení kroků ze strany PIS, vyjádřila pohoršení nad přístupem ze strany PIS, avšak žádné kroky podniknuty nebyly

Září 2012
vzhledem k tomu, že ani nový správce nepodnikl žádné kroky, objednalo M2.C statické posouzení na vlastní náklady
posouzení stavu podlahy statikem

Říjen 2012
na základě výsledků statického posouzení rozhodnuto o uzavření věže pro veřejnost od 1. 10. 2012

rozhodnutí oznámeno Muzeu HMP, z jejich strany závěry posudku bagatelizovány a označeny za účelové, nicméně byl poskytnut souhlas s uzavřením

Listopad 2012
Muzeum HMP si přizvalo vlastního statika, který potvrdil závěry posudku vypracovaného na náklady M2.C
věž zůstává uzavřena a Muzeum neplánuje opravu dříve, než skončí smlouva s M2.C
 
 
 

Veškeré dotazy směřujte na emailovou adresu ASORKD: prezidium@asorkd.cz Veškeré dotazy směřujte na emailovou adresu ASORKD: prezidium@asorkd.cz Veškeré dotazy směřujte na emailovou adresu ASORKD: prezidium@asorkd.cz Veškeré dotazy směřujte na emailovou adresu ASORKD: prezidium@asorkd.cz