Praha a pražské věže

Je všeobecně známé, že Praha patří mezi nejvýznamější kulturní města v rámci České republiky, v Evropě, ale i ve světě. Tímto projektem se snažíme našemu hlavnímu městu Praha dále pomáhat v této tradici a jejím návštěvníkům nabídnout kvalitní kulturní zážitek z pražských věží.

Nadále se snažíme zpřístupnit další prostory v pražských věžích, budujeme kvalitní zázemí a informační systémy, pořádáme kulturní a zábavní akce. Nabízíme prostory firmám a organizacím. Snažíme se Vám nabídnout to nejlepší.

Navštivte pražské věže, navštivte město Praha (město věží).

Prague invites you.

Praha a výlety

Pražské věže jsou ideální přiležitostí na zajímavé výlety pro celou rodinu. Pokud chcete nevšední zajímavý zážitek, zvolte pražské věže a vyberte ta nejzajímavější místa v Praze  pro vaše výlety:

 Prague is beautiful.

Pražské památky

Město Praha a Česká republika nabízí opravdu velké množství památek, které stojí za to vidět. Pražské věže patří mezi ty nejvýznamější z nich. Až budete plánovat své výlety, nezapomeňte na ně. Naše společnost Vám nabízí další možnosti spojené s pražskými památkami. Bereme naší prácí vážně, staráme se o Vás, staráme se o pražské věže, staráme se o pražské památky.

 Prague Towers are in TOP of Prague sights.

Česká republika

Pražské věže jsou významným kulturním dědictvím České republiky a města Prahy. Našim cílem je informovat domácí i zahraniční návštěvníky o této jedinečné možnosti návštěvy pražských věží. Česká republika a Praha, k tomu neodmyslitelně patří pražské věže

  • Členstvím v klubu pražských věží získáte možnost velmi zajímavých slev a výhod, tato nabídka je neomezená a platí v rámci celé České republiky. Registrace do klubu pražské věže je zdarma. 

 Prague - Heart of Europe.

 

Staroměstská mostecká věž

Vrcholně gotická věž z dílny význačného stavitele Petra Parléře je jednou z nejkrásnějších ukázek gotické architektury v Evropě. Základy pískovcové věže byly položeny společně se základy Karlova mostu, její stavba byla dokončena až roku 1380. Je koncipována jako obranná věž, zároveň však s vysokou estetickou hodnotou a unikátní sochařskou výzdobou jako součást královské cesty. Jakožto strážce Starého Města byla významně poškozena roku 1648, na sklonku Třicetileté války, kdy se švédská armáda pokoušela probít přes Karlův most. Tehdy byla brána ostřelována z děla, čímž došlo ke zničení nemalé části sochařské výzdoby, zejména soch Karla IV., jeho čtvrté ženy Elišky Pomořanské a Panny Marie. K dalšímu poškození věže došlo za revolučních nepokojů roku 1848, k nutné rekonstrukci se přistoupilo o třicet let později.

Osudu západní stěny věže naštěstí unikla stěna východní, které dominují unikátní portrétní sochy císaře Karla IV. a krále Václava IV., nad nimiž bdí sv. Vít. O patro výš jsou umístěny sochy sv. Zikmunda, patrona Lucemburska a sv. Vojtěcha, patrona Čech. U nohou mají světci plastiku lva, který shlíží z věže dolů. Tím se dostáváme k hluboké symbolice věže, na kterou Karel IV. kladl velký důraz. V den svátku sv. Víta (15.6.) dochází k symbolickému jevu, kdy stín hlavy lva dopadne na štít s vyobrazením orlice, který je umístěn pod ním. Symbolicky je tak stvrzeno spojení Čech s Moravou. Stejně tak umístění jiných soch, jejich počet i počet zdobných prvků má skrytý význam související s astrologií. V prvním patře věže bývala strážnice, druhé patro sloužilo jako vězení pro dlužníky z bohatých rodin, obvykle šlo o nezvedné synky, jejichž otcové za ně odmítli platit dluhy. Interiéry jsou výsledkem rekonstrukce v 70. letech 19. století, včetně novogotických trámových stropů, která byla prováděna architektem Josefem Mockerem. Za zmínku stojí rovněž záhadná soška tzv. Věžníka z poloviny 15. století, umístěná na sloupu na konci schodiště.


Vstupte do fotogalerie:

flash